Noţiuni de bază

Noţiuni de bază referitoare la interpretarea nivelelor de carieră şi a posibilităţilor de afacere

Partener activ: acel colaborator care realizează un anumit număr de puncte valorice (PV) într-o lună dată

Reţeaua proprie: totalitatea partenerilor înregistraţi de un colaborator, respectiv cei înregistraţi la invitaţia acestora

Fond de extindere: Se împarte între cei care, neținând cont de treapta de bonificație la care se află într-o lună dată, au contribuit la extinderea rețelei și prin munca lor personală, adică au (cel puțin) un membru nou înregistrat sponsorizat în mod direct. Valoarea acestuia depinde întotdeauna de rulajul pentru luna respectivă al firmei, de numărul membrilor nou înregistrați și de numărul punctelor de valoare generate de aceștia. În fondul  de extindere sunt incluse punctele primelor cinci registrații de noi colaboratori, cu un plafon de câte 500 PV pentru fiecare. Condiție: pe nivelul 1 un rulaj de minim 1 PV, pe nivelurile următoare  câte 200 PV propriu.

Rulajul de grup lunar: suma punctelor valorice (PV) realizate din produsele cumpărate într-o lună calendaristică de către toţi partenerii din reţeaua proprie

Bonusul de diferenţă: este o sumă care se creează în funcţie de diferenţa dintre nivelul de bonificaţie al distribuitorului respectiv şi al colaboratorilor direcţi din reţeaua proprie, şi este plătită la sfârşitul fiecărei luni. Între un colaborator şi un colaborator direct aflat pe acelaşi nivel de bonificaţie, nu se creează bonus de diferenţă. Acordarea bonusului de diferenţă este legat de realizarea celor 200 puncte valorice din rulajul propriu în luna respectivă.

Bonus de construcţie a reţelei (14%): este 14% din valoarea rulajului lunar al firmei şi se distribuie acelor conducători de reţea sau directori de reţea calificaţi, care au în reţeaua proprie măcar un colaborator care se califică la nivelul de conducător de reţea sau director de reţea în luna respectivă

Directorul de reţea (DR): este colaboratorul care are cel puţin opt conducători de reţea de primă generaţie în structură

Conducătorul de reţea (CR): este colaboratorul care timp de trei luni consecutive a realizat un rulaj de 4.000 PV neacoperite

Fondul de conducător de reţea: reprezintă 4 % din rulajul lunar al firmei, din care îşi vor primi partea în luna respectivă, colaboratorii calificaţi de nivel CR şi DR, în proporţia stabilită în regulament

Nivelul de bonificaţie: nivelul care îi revine colaboratorului pe baza realizărilor sale, stabilit în regulament

Luna de calificare: este acea lună calendaristică în care colaboratorul realizează condiţiile necesare avansării pe o treaptă superioară de bonificaţie

Rulaj de grup neacoperit: toate PV ale unui colaborator CR calificat, în afara rulajului acoperit de către ceilalţi CR din grup (cele proprii + punctele rămase ale grupului)

Rulaj neacoperit: cele 4.000 PV necesare pentru calificarea la nivel 6. sau CR (puncte proprii + rulajul grupului) într-o lună dată. Dacă în luna respectivă, în reţeaua proprie se califică şi alţi colaboratori pe unul dintre nivelele de bonificaţie sus-menţionate, atingând rulajul corespunzător de 4.000 PV, punctele realizate de aceştia se consideră acoperite şi nu vor fi luate în calcul pentru calificarea conducătorului de reţea.

Rulaj de grup acoperit: dacă în reţeaua unui CR există un alt CR, rulajul total realizat de cel din urmă (PV personale + PV grup) se consideră acoperit şi nu intră în calcul pentru rulajul realizat de CR din linia superioară. În cazul în care într-o anumită lună un CR nu realizează rulajul propriu de 200 PV, toate punctele realizate (personale + de grup) se adaugă rulajului grupului CR din linia superioară

CR, DR calificat: colaborator la nivel CR sau DR care acumulează un rulaj lunar în valoare de 4.000 PV neacoperite

CR, DR necalificat: colaborator la nivel CR sau DR care nu realizează cele 4.000 PV neacoperite

Rulaj total: este suma rulajului propriu şi al reţelei unui colaborator într-o lună

Punct valoric (PV): este numărul de puncte  asociat fiecărui produs, folosit în evidenţierea realizărilor individuale, de grup şi celor cumulate. Realizările exprimate în PV constituie baza calificărilor şi alocaţiilor prevăzute în planul de marketing al firmei.

Rulaj propriu: totalul PV realizate de un membru înregistrat prin cumpărare în nume propriu, într-o anumită lună

Linie superioară: este un lanţ format din sponsorul unui membru, sponsorul lui, din sponsorul acestuia, etc.