Bonus

Bonusul de diferenţă:

Reprezinta 27% din cifra de afaceri lunară al firmei. (Situaţia de bază 22%, iar Fondul de extindere 5%) Acesta din urmă se acordă – timp de maxim 3 luni după aderare – celor care în luna respectivă au (cel puțin) un membru nou înregistrat sponsorizat în mod direct.
Comisionul de diferenţă reprezintă valoarea rezultată din diferenţa dintre nivelul de reducere al unui membru şi cel al colaboratorilor din reţeaua sa, aflaţi pe nivele inferioare. Dacă un colaborator din reţeaua ta se califică la nivelul tău de carieră, din luna următoare a calificării sale nu se va mai crea un bonus de diferenţă după acel colaborator în favoarea ta. Există o singură excepţie: dacă acel membru nu realizează rulajul propriu minim de 200 PV. În acest caz tu vei primi comisionul de diferenţă creat în urma activităţii reţelei lui, cu condiţia ca tu să realizezi rulajul minim propriu de 200 PV.

Pe nivelele 2,3,4,5 pentru obţinerea bonusului de diferenţă este necesară calificarea în fiecare lună!!! Condițiile sunt identice cu cele pentru promovarea nivelului de carieră. Plata comisionului de diferenţă se face la nivelul la care membrul s-a calificat în luna respectivă. Cerinţa minimă pentru calificare la fiecare nivel este un rulaj propriu de 200 PV.

Bonusul pentru construcţia de reţea:

Compania oferă 14% din totalul rulajului sau dintr-o lună dată pentru a plăti comisionul pentru construcţia de reţea. Suma rezultată în urma aplicării procentului se va împărţii între conducătorii de reţea (CR) şi managerii de reţea (MR) calificaţi din luna respectivă.
Conducătorii de reţea (CR) şi managerii de reţea (MR) calificaţi vor beneficia de aşa zisele puncte – bonus în urma conducătorilor de reţea (CR) şi managerilor de reţea (MR) calificaţi din reţeaua proprie. Valoarea acestor puncte se calculează astfel: PV realizate de conducătorii de reţea (CR) calificaţi din structura proprie se înmulţesc cu procentul corespunzător generaţiei respective. (Vezi  tabelul de mai jos)

Condiţia acordării comisionului de construcţie de reţea este realizarea celor 200 PV rulaj minim propriu şi a rulajului de PV neacoperite al grupului de 4000 PV, în care nu se calculează rulajul acoperit de CR din reţea.
Rulajul de grup al CR necalificat nu se ia in considerare pentru rulajul de grup al CR superior lui.

Fondul de conducător de reţea

Compania alocă 4% din cifra de afaceri dintr-o lună pentru aceasta recompensă. Suma se repartizează conducătorilor de reţea (CR) şi managerilor de reţea (MR) calificaţi în luna respectivă, dar şi colaboratorilor de nivel 6, cu condiţia să realizeze un rulaj de 4000 PV neacoperite în luna respectivă.
Împărţirea la colaboratorii menţionaţi se face în felul următor:

• O parte pentru conducătorii de reţea (CR) calificaţi, în a căror reţea proprie de CR (parte neacoperită) NU S-A ÎNREGISTRAT membru nou

• Două părţi pentru conducătorii de reţea (CR) calificaţi, în a căror reţea proprie de CR (parte neacoperită) S-A ÎNREGISTRAT membru nou.

•Conducătorii de reţea de la nivele superioare, primesc câte două, trei, patru sau cinci părţi, simplu sau dublu, condiţionat de faptul dacă AU AVUT sau NU membru nou în reţeaua proprie de CR (parte neacoperită)

Dacă NU AU AVUT, atunci:

• Conducătorii de reţea de Aur şi Smarald calificaţi, primesc câte două părţi

• Conducătorii de reţea Diamant calificaţi şi Directorii de reţea, primesc câte trei părţi

• Directorii de reţea de Argint şi de Aur calificaţi, primesc câte patru părţi

• Directorii de reţea de Smarald şi de Diamant calificaţi, primesc câte cinci părţi

Dacă AU AVUT, atunci:

• Conducătorii de reţea de Aur şi Smarald calificaţi, primesc câte patru părţi

• Conducătorii de reţea Diamant calificaţi şi Directorii de reţea, primesc câte şase părţi

• Directorii de reţea de Argint şi de Aur calificaţi, primesc câte opt părţi

• Directorii de reţea de Smarald şi de Diamant calificaţi, primesc câte zece părţi din fond.

Valoarea unei părţi se poate modifica în funcţie de rulajul realizat de întreaga companie, precum şi în funcţie de numărul celor îndreptăţiţi să primească.

Bonus special pentru conducătorii de linie

Începând cu 1 octombrie 2013, conducătorului de linie (indiferent de nivelul său de bonificaţie) care atinge rulajul de 500.000 de puncte, din luna următoare nu îi vor fi obligatorii nici cei 200 de puncte din rulajul propriu, și nici rulajul neacoperit de  4000 PV pentru calificare. Pe lângă toate acestea, va primi chiar și partea corespunzătoare rangului său din fondul pentru conducători de rețea. (Însă va primi diferenţa de +1% şi partea dublă din fondul pentru conducători de reţea numai dacă are sponsorizaţi proprii, respectiv în propriul grup.)

RO-bonus