Nivele de bonificaţie

ok -RO

Fiecare colaborator va achiziţiona produsele la preţul membru, în funcţie de nivelul său de carieră.

Nivel 1.: Colaboratorul nou înregistrat porneşte de la nivelul 1. şi are dreptul să cumpere toate produsele la preţ de colaborator şi să le valorifice la preţul de listă. Este de asemenea îndreptăţit la cooptarea unor noi membri de reţea, care vor fi înregistraţi în reţeaua sa proprie.

În cazul în care colaboratorul respectiv a sponsorizat în luna curentă cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său, el va beneficia de Fondul de extindere (timp de maxim 3 luni după aderare), al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

Nivel 2.: Pentru atingerea acestui nivel este necesară obţinerea unui rulaj propriu de 200 PV în luna de calificare. Colaboratorul de la nivelul 2. în luna următoare a calificării cumpără produsele la prețul nivelului 2. Beneficiază de bonus de diferenţă după cumpărăturile colaboratorilor din reţeaua proprie, dacă are un rulaj propriu de 200 PV în luna curentă.

În cazul calificării, vă atragem atenția să așteptați prelucrarea datelor!

Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. În cazul în care această condiţie este satisfăcută, va beneficia şi de Fondul de extindere (timp de maxim 3 luni după aderare), al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

Nivel 3.: Pentru promovarea la acest nivel, conditia este realizarea unui rulaj propriu + rulaj de grup de 500 PV in luna de calificare, cu conditia rulajului propriu de minim 200 PV. Colaboratorul calificat la nivel 3. în luna următoare a calificării cumpără produsele la prețul nivelului 3. Beneficiază de bonus de diferenţă după cumpărăturile colaboratorilor din reţeaua proprie, dacă are un rulaj propriu de 200 PV în luna curentă.

În cazul calificării, vă atragem atenția să așteptați prelucrarea datelor!

Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul  respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. În cazul în care această condiţie este satisfăcută, va beneficia şi de Fondul de extindere (timp de maxim 3 luni după aderare), al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

Nivel 4.: Pentru promovarea la acest nivel, conditia este realizarea unui rulaj propriu + rulaj de grup de 1000 PV in luna de calificare, cu conditia rulajului propriu de minim 200 PV. Colaboratorul calificat la nivelul 4 în luna următoare a calificării cumpără produsele la prețul nivelului 4. Beneficiază de bonus de diferenţă după cumpărăturile colaboratorilor din reţeaua proprie, dacă are un rulaj propriu de 200 PV în luna curentă.

În cazul calificării, vă atragem atenția să așteptați prelucrarea datelor!

Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. În cazul în care această condiţie este satisfăcută, va beneficia şi de Fondul de extindere (timp de maxim 3 luni după aderare), al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

Nivel 5.: Pentru promovarea la acest nivel, condiţia este realizarea unui rulaj propriu + rulaj de grup de 2000 PV în luna de calificare, cu conditia rulajului propriu de minim 200 PV. Colaboratorul calificat la nivelul 4 în luna următoare a calificării cumpără produsele la prețul nivelului 5. Beneficiază de bonus de diferenţă după cumpărăturile colaboratorilor din reţeaua proprie, dacă are un rulaj propriu de 200 PV în luna curentă.

În cazul calificării vă rugăm să urmăriți actualizarea nivelului!

Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. În cazul în care această condiţie este satisfăcută, va beneficia şi de Fondul de extindere (timp de maxim 3 luni după aderare), al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

Nivel 6.: pentru calificarea la nivel 6. sunt necesare 4.000 PV neacoperite în luna de calificare.Din acest total de puncte, 200 trebuie să fie proprii. Din prima lună după calificarea la nivel 6., colaboratorul cumpără produsele la prețul nivelului 6. Beneficiază de bonus de diferenţă după cumpărăturile colaboratorilor din reţeaua proprie, dacă are un rulaj propriu de 200 PV în luna curentă. Colaboratorul va primi şi o bonificaţie de 4% din rulajul propriu, dacă până la sfârşitul lunii respective se califică la nivelul 6, sau de CR.  Dacă un colaborator calificat pe nivelul 6. nu realizează cele 4.000 PV neacoperite în luna următoare calificării, va fi recalificat le nivelul 5. Dacă realizează cele 4000 de
puncte pentru două luni consecutive, va promova la nivelul de Conducător de reţea (CR).

Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. Astfel  în total 23% (18+1+4). În cazul în care această condiţie este satisfăcută, va beneficia şi de Fondul de extindere (timp de maxim 3 luni după aderare), al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.

kep-1-RO

*Pe nivelele 2,3,4,5 pentru obţinerea bonusului de diferenţă este necesară calificarea în fiecare lună!!! Condițiile sunt identice cu cele pentru promovarea nivelului de carieră. Plata comisionului de diferenţă se face la nivelul la care membrul s-a calificat în luna respectivă. Cerinţa minimă pentru calificare la fiecare nivel este un rulaj propriu de 200 PV.

**Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. 

Conducător de reţea (CR): pentru promovarea atingerea acestui nivel este necesară obţinerea unui rulaj de 4.000 PV neacoperite (propriu + grupă) în decursul a trei luni consecutive. Colaboratorul calificat la nivelul de CR are dreptul la o bonificaţie de 18 % după cumpărăturile proprii şi primeşte bonus de diferenţă din rulajul reţelei sale, cu condiţia realizării rulajului lunar de 200 PV. Colaboratorul este îndreptăţit la o bonificaţie de 4% din rulajul propriu, dacă în luna respectivă se califică la nivelul de CR.

Raportul rambursării creşte cu 1% suplimentar, dacă în luna respectivă colaboratorul respectiv a sponsorizat cel puţin o persoană înregistrată direct în grupul său. Astfel  în total 23% (18+1+4). În cazul în care această condiţie este satisfăcută, va beneficia şi de Fondul de extindere, al cărui cuantum depinde în toate cazurile de cifra de afaceri actuală a firmei, de numărul noilor înregistraţi, şi de valoarea punctelor generate de aceştia.